Współpraca z zagranicą

Strona główna

Brukman jest przedsiębiorstwem robót inżynieryjnych, powstałym na fundamencie wieloletniego doświadczenia spółki doświadczonej w budowie dróg oraz infrastruktury z nimi powiązanej, która swoją działalność rozpoczęła w 1998 roku, a także wysoko wyspecjalizowanych robót z zakresu budowy mostów oraz sieci przesyłowych.

Brukman stawia do Państwa dyspozycji wieloletnie doświadczenia w budowie projektów infrastrukturalnych, udokumentowane licznymi referencjami oraz wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę inżynierów, projektantów oraz operatorów maszyn budowlanych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą »

Dane rejestrowe spółki:

Brukman Sp. z o.o.
ul. Nadarzyńska 89B
05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 5291799736
REGON: 146139153
KRS: 0000422020
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 357 000zł

 

POLITYKA JAKOŚCI Brukman Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo „Brukman” Sp. z o.o.  prowadzi działalność w zakresie  wykonawstwa inwestycji budownictwa ogólnego, budownictwa inżynieryjnego, drogowego, budowy rurociągów i obiektów technologicznych do przesyłu i magazynowania paliw, budowy, modernizacji i remontów obiektów energetycznych i przemysłowych, wytwarzanie elementów stalowych. Firma realizuje również projekty w zakresie prac budowlanych i inżynieryjnych związanych z tworzeniem infrastruktury terenów pod budownictwo oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury miast i gmin.

Głównym celem działalności firmy „Brukman” Sp. z o.o.  jest zaspokojenie wymagań Klienta, osiągane poprzez:

 • budowanie wzajemnego zaufania i trwałych relacji w kontaktach z Klientem
 • rzetelną i terminową realizację usług oraz sprawną obsługę okresu gwarancyjnego
 • systematyczne podnoszenie jakości świadczonych usług i wykonywanych wyrobów
 • staranny dobór oraz nadzorowanie dostawców i partnerów
 • działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi
 • doskonalenie metod pracy z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych
 • stałe podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników firmy
 • podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności systemu zarządzania jakością zgodnego z normami: PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN 729-2:1997 oraz publikacją AQAP 2120:2003

 

Firma „Brukman” Sp. z o.o.  jest świadome wpływu, jaki wywiera na otoczenie. Zapewnia wysoką jakość realizowanych usług z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego. W tym celu wdrożyło i utrzymuje system zarządzania środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2005.

Główne wysiłki kierujemy na:

 1. zmniejszanie negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne poprzez zapobieganie oraz redukowanie ilości   zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, gleb i wód gruntowych
 2. odpowiednie gospodarowanie odpadami powstającymi w  rakcie procesów
 3. racjonalne użytkowanie surowców, materiałów, energii i wody

 

Cele te osiągane będą poprzez:

 • przestrzeganie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz dostosowanie firmy do uregulowań prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej
 • zapewnienie środków na rzecz inwestycji proekologicznych
 • uwzględnianie na etapie podejmowania decyzji szkodliwego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz planowanie odpowiednich działań zapobiegawczych
 • zarządzanie procesami w sposób umożliwiający ciągłe zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko
 • dobór odpowiednich materiałów, sprzętu oraz technologii przyjaznych środowisku
 • stałe podwyższanie świadomości ekologicznej pracowników oraz zaangażowanie całej załogi w działania zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego
 • współpracę z dostawcami i podwykonawcami dbającymi o środowisko naturalne
 • ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2005

Budokrusz Cemex Covec – autostrada A2 Kapitał Ludzki Komatsu Mostostal Polaqua Skanska Strabag Ventana Volvo